مطالب فرهنگی وعلمی و مربوط به معلمان و جامعه اسلامی ایران

شماره

سوالات آمار و مدلسازی           سوم تجربی و دوم ریاضی دبیرستان    زمان: 80دقیقه          27/8/85               

بارم

    1

تعریف کنید:  الف) خطای اندازه گیری                        ب) مدلسازی ریاضی

5/1

    2

روشهای جمع آوری داده ها را بطور کامل نام برده و تعریف کنید

   4

    3

ابعاد یک مکعب مستطیل بصورت مقابل مدلسازی شده است . حجم مدلسازی شده را بدست آورید

   2

    4

وزن 15 دانش آموز بشرح زیر است: جدول کامل را با فاصله طبقاتی 3 رسم کنید :

15-12-13-11-15-14-14-13-16-17-24-27-23-24-20

 5/2

    5

الف) جدول را کامل کنید.:        

 

ب )نمودار ستونی را رسم کنید:                                                                                                     

                                    190-160 160-130    130-100   100-70   70-40  40-10 CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5                                          5             15                  13         3           7         7      FI                                           

  5/3

    6

جدولی رسم کنید که کمترین مقدار طبقات 10 وبیشترین 130 بوده و فاصله طبقات نیز 20 باشد اکر فراوانی

مطلق طبقات بترتیب 13-7-4-5-7-14 باشد جدول کامل را رسم نموده و سپس نمودار چندبر را رسم کنید

 

   5/3

    7

نمودار میله ای داده های زیر را رسم کنید:

 

A-A-O-O-O-O-AB-AB-O-O-A-A-A-B-B-AB-AB-O-A-B

     2

   8

ثابت کنید رابطه مقابل همواره بر قرار است:                                                           fi=1 

     1

 

>>برای مشاهده سوالات ویا مطرح کردن پرسشهای خود میتوانید از سایتهای الکترونیک زیر استفاده نمایید:<<

 

 

                                     http://www.ali_bina63.persianblog.com

        63.blogfa.com http://www.alibina     

یا موتورهای جستجوی Yahoo  ,   Google  , Msn

 

 

                           (((÷یروزی شما ارزوی ماسـت  )))

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آبان ۱۳۸۵ساعت 18:25  توسط علی اکبری  |